جسجتو در بین میلیونها کتاب

دانلود نامحدود

دانلود نامحدود

ساعات پشتیبانی تلفنی

پشتیبانی از ساعت 7 تا 23

ضمانت بازگشت وجه

ضمانت بازگشت وجه

دانلود کتاب Modern Communications Technology

فناوری ارتباطات مدرن
عنوان فارسی

فناوری ارتباطات مدرن

عنوان اصلیModern Communications Technology
ناشرDe Gruyter Oldenbourg
نویسندهNatasa Zivic
ISBN 9783110413380, 9783110413373
سال نشر2016
زبانEnglish
تعداد صفحات474
فرمت کتابpdf - قابل تبدیل به سایر فرمت ها
حجم فایل7 مگابایت

وضعیت : موجود

قیمت : 51,000 تومان

میانگین امتیاز:
از 8 رای

مشاهد کتاب در آمازون
توضیحات فهرست مطالب اطلاعات قبل از خربد

توضیحاتی در مورد کتاباین کتاب به طور جامع اصطلاحات اولیه مهندسی ارتباطات را توضیح می دهد و مقدار مناسبی از پیشینه ریاضی مورد نیاز و توضیحاتی در مورد ماهیت فیزیکی مسائل ارائه می دهد. نظریه علوم ارتباطات با استفاده از دانش و مثال هایی از واقعی توضیح داده شده است. -کاربردهای جهانی. اطلاعات به گونه ای ارائه می شود که برای کسانی که مستقیماً در علوم ارتباطات دخالتی ندارند نیز قابل درک است، اما مایلند در مورد آنها بیشتر بیاموزند.

\n
    \n
  • اصول آنالوگ و آموزش می دهد. ارتباطات دیجیتال به صورت جامع
  • \n
  • نمای کلی از فن آوری های جدید مورد استفاده در ارتباطات دیجیتال ارائه می دهد.
  • \n
  • از دانش و مثال هایی از برنامه های کاربردی دنیای واقعی استفاده می کند.

فهرست مطالب

Contents\n1. Signals and Systems\n 1.1 Communication System\n 1.2 Data and Signals\n 1.2.1 Representation of Signals\n 1.2.2 Harmonic Analysis of Periodic Signals\n 1.2.3 Harmonic Analysis of Aperiodic Signals\n 1.2.4 Correlation and Convolution\n 1.2.4.1 Correlation of Periodic Signals\n 1.2.4.2 Convolution of Periodic Signals\n 1.2.4.3 Correlation of Aperiodic Signals\n 1.2.4.4 Convolution of Aperiodic Signals\n 1.2.5 Bandwidth and Filtering\n 1.3 Discretization\n 1.4 Compressive Sensing\n 1.4.1 Background\n 1.4.2 Compressive Sensing Model\n 1.4.3 Conditions for Signal (Sparse) Recovery in Compressive Sensing\n 1.5 Discrete and Digital Signals\n 1.5.1 Discrete Signals\n 1.5.1.1 Finite Impulse Response\n 1.5.1.2 Infinite Impulse Response\n 1.5.2 Digital Signals\n 1.6 Discrete and Fast Fourier Transform\n 1.6.1 Discrete Fourier Transform (DFT)\n 1.6.2 Spectrum Forming and Window Functions\n 1.6.3 Fast Fourier Transform (FFT)\n2. Typical Communications Signals\n 2.1 Speech\n 2.1.1 Production and Modelling\n 2.1.2 Speech Channel Bandwidth and Power of Speech Signal\n 2.1.3 Current Values of Speech Signal\n 2.1.4 Coding and Compression\n 2.2 Audio\n 2.2.1 Sound and Human Auditory System\n 2.2.2 Audio Systems\n 2.2.3 Digital Audio Systems\n 2.2.3.1 Audio Coding\n 2.2.4 Audio in transmission systems\n 2.2.4.1 File Formats and Metadata\n 2.2.4.2 Digital Broadcasting, Network and File Transfer\n 2.3 Image\n 2.3.1 Digital Image Processing System\n 2.3.2 Digital Image Processing Operations and Methods\n 2.3.2.1 Image Representation and Modelling\n 2.3.2.2 Image Improvement\n 2.3.2.3 Image Restoration\n 2.3.2.4 Image Compression\n 2.3.2.5 Image Analysis\n 2.4 Television\n3. Random Processes\n 3.1 Probability Theory\n 3.1.1 Terms and axioms of the probability theory\n 3.1.2 Conditional Probability, Total Probability and Bayes’ Theorem\n 3.2 Random signals\n 3.2.1 Random Variables and Random Vectors\n 3.2.1.1 Distribution Function and Probability Density Function\n 3.2.1.2 Random Vectors\n 3.2.1.3 Conditional Probabilities of Random Vectors\n 3.2.2 Examples of Often Used Distributions\n 3.2.2.1 Uniform Distribution\n 3.2.2.2 Normal (Gaussian) Distribution Function\n 3.2.2.3 Exponential Distribution Function\n 3.2.3 Variance and Higher Order Moments\n 3.2.4 Moment Generating Function\n 3.2.5 Characteristic Function\n 3.2.6 Distribution of Function of Random Variable\n 3.2.7 Central Limit Theorem\n 3.3 Stochastic Processes\n 3.3.1 Ensemble, Stationarity and Ergodicity\n 3.3.2 Power Spectral Density and Wiener-Khinchin Theorem\n 3.3.2.1 White and Colored Noise\n4. Information Theory and Coding\n 4.1 Information Theory\n 4.1.1 Coding Components of Communication System\n 4.1.2 Definition of Information\n 4.1.3 Entropy\n 4.2 Source Coding\n 4.2.1 Code Definition\n 4.2.2 Compression Algorithms\n 4.2.2.1 Huffman Coding\n 4.2.2.2 Arithmetic Coding\n 4.3 Channel Coding\n 4.3.1 Block Coding\n 4.3.1.1 Hamming Codes\n 4.3.1.2 Cyclic Codes\n 4.3.1.3 Cyclic Redundancy Check Codes\n 4.3.1.4 Reed Solomon Codes\n 4.3.1.5 Low Density Parity Check Codes\n 4.3.2 Convolutional Coding\n 4.3.2.1 Viterbi Algorithm\n 4.3.2.2 Turbo Codes\n 4.4 Concatenated Codes\n 4.5 Joint Source and Channel Coding\n5. Digital Transmission\n 5.1 Model of a Digital Transmission System\n 5.2 Channel Model\n 5.3 Channel Capacity\n 5.4 Base-band Transmission\n 5.4.1 Line Coding\n 5.4.1.1 Non-Return-To-Zero (NRZ) and Non-Return-To-Zero Inverted (NRZI)\n 5.4.1.2 Return-To-Zero (RZ) and Return-To-Zero Inverted (RZI)\n 5.4.1.3 Alternate Mark Inversion and Inverted Alternate Mark Inversion\n 5.4.1.4 Manchester\n 5.4.1.5 Differential Manchester\n 5.4.1.6 High Density Bipolar n (HDBn)\n 5.4.1.7 Binary 3 Ternary / Modified Monitored Sum 43\n 5.4.1.8 Scrambling\n 5.4.2 Intersymbol Interference\n 5.4.3 Partial Response Signalling\n 5.4.4 Optimization of Transmission System\n 5.4.4.1 Optimum and Matched Filter\n 5.4.4.2 Correlation Receiver\n 5.4.4.3 Integrate & Dump Receiver\n 5.4.5 Equalization\n 5.5 Digital Modulation\n 5.5.1 Amplitude Shift Keying\n 5.5.2 Frequency Shift Keying\n 5.5.3 Phase Shift Keying\n 5.5.4 ASK/PSK\n 5.5.5 M-Quadrature Amplitude Modulation (M-QAM)\n6. Multiplexing\n 6.1 Introduction\n 6.2 Space Division Multiplexing\n 6.3 Time Division Multiplexing\n 6.3.1 Synchronous Time Division Multiplexing\n 6.3.2 Plesiochronous Digital Hierarchy\n 6.3.3 Synchronous Digital Hierarchy\n 6.3.4 Aynchronous (statistical) Time Division Multiplex\n 6.4 Frequency Division Multiplexing\n 6.5 Orthogonal Frequency Division Multiplexing\n 6.5.1 Principles\n 6.5.2 OFDM Scheme\n 6.5.2.1 OFDM Transmitter\n 6.5.2.2 OFDM Receiver\n 6.5.2.3 OFDM Signal\n 6.5.3 Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing\n 6.6 Wavelength Division Multiplexing\n 6.7 Polarization Division Multiplexing\n 6.8 Orbital Angular Momentum Multiplexing\n 6.9 Code Division Multiplexing (CDM)\n 6.9.1 Code Sequences\n 6.9.1.1 Pseudonoise Sequences\n 6.9.1.2 Walsh Sequences\n 6.9.2 Spread Spectrum\n 6.9.2.1 Frequency Hoping\n 6.9.2.2 Direct Sequence\n 6.9.2.3 Time Hopping\n 6.9.2.4 Chirp Spread Spectrum\n7. Wired Transmission Media\n 7.1 Introduction\n 7.2 Cables with Copper Conductors\n 7.2.1 Communication Lines\n 7.2.2 Applications of Copper Cables\n 7.2.2.1 Cables with Twisted Pairs\n 7.2.2.2 DSL Technology\n 7.2.2.3 Coaxial Cables\n 7.3 Optical Cables\n 7.3.1 Propagation of Light through Optical Waveguides\n 7.3.2 Attenuation in Glass Fibers\n 7.3.3 Dispersion in optical fibers\n 7.3.4 Types of optical fibers and cables\n 7.3.5 Construction Structures of Optical Cables and Their Applications\n 7.3.6 Historical Milestones and Development Trends in Fiber Optics\n8. Wireless Channel\n 8.1 Channel Characteristics\n 8.2 Multipath Propagation\n 8.3 Propagation Model\n 8.3.1 One-Way Propagation\n 8.3.2 Two-Way Propagation\n 8.3.3 N-Way Propagation\n 8.4 Fading Model\n 8.4.1 Rayleigh Fading\n 8.4.2 Rician Fading\n 8.5 Doppler Shift\n 8.6 Diversity\n 8.6.1 Diversity and Combining Techniques\n 8.6.1.1 Selection Combining\n 8.6.1.2 Switched Combining\n 8.6.1.3 Maximal Ratio Combining\n 8.6.1.4 Equal Gain Combining\n 8.6.2.1 Precoding\n 8.6.2.2 Spatial multiplexing\n 8.6.2.3 Diversity coding\n 8.7 Propagation and Path Loss in Free Space\n 8.7.1 Concept of Free Space\n 8.7.2 Path Loss\n 8.7.3 Path Loss in Free Space\n 8.7.4 Effective Isotropic Radiated Power\n 8.8 Path Loss Prediction Models\n 8.9 Software Defined Radio\n 8.10 Cognitive Radio\n9. Cryptography\n 9.1 Basic terminologies\n 9.1.1 Crypto ABC\n 9.1.2 Cryptographic Design Principles\n 9.1.3 Encryption/Decryption\n 9.1.4 Key Based Encryption\n 9.1.5 Symmetric Cryptography\n 9.1.6 Asymmetric Cryptography\n 9.1.6.1 Asymmetric Encryption\n 9.1.6.2 Digital Signatures\n 9.1.6.3 Man-in-the-Middle Attack\n 9.1.6.4 Certificate\n 9.2 One Way Collision Resistant Hash Function\n 9.2.1 Characteristics\n 9.2.2 Security of a One Way Collision Resistant Hash Function\n 9.2.2.1 Random Oracle and Avalanche Effect\n 9.2.3 Hash Functions in Practice\n 9.3 Block Cipher\n 9.3.1 Product Cipher\n 9.3.2 Padding\n 9.3.3 Block Ciphers in Practice\n 9.3.3.1 Advanced Encryption Standard\n 9.3.3.2 Lightweight Cipher PRESENT\n 9.4 Modes of Operations for Block Ciphers\n 9.4.1 Electronic Codebook (EBC)\n 9.4.2 Cipher Block Chaining (CBC)\n 9.4.3 Cipher Feedback (CFB)\n 9.4.4 Output Feedback (OFB)\n 9.4.5 Counter Mode (CTR)\n 9.4.6 Other Modes of Operation\n 9.5 Bit Stream Ciphers\n 9.6 Message Authentication Codes\n 9.6.1 Generation\n 9.6.2 MAC generation using symmetric block cipher\n 9.6.3 MAC Generation Using Dedicated Hash Function\n 9.6.4 Security Aspects\n 9.6.4.1 Length Extension Attack\n 9.7 Digital Signatures\n 9.7.1 Digital Signatures with Appendix\n 9.7.2 Digital Signatures with Message Recovery\n 9.7.3 RSA\n 9.7.3.1 Introduction\n 9.7.3.2 Generation of RSA key system\n 9.7.4 El-Gamal\n 9.7.4.1 Introduction\n 9.7.4.2 Authentication of Message\n 9.7.4.3 Verification of Message\n 9.7.5 Digital Signature Algorithm (DSA)\n 9.7.5.1 Introduction\n 9.7.5.2 Authentication of Message\n 9.7.5.3 Verification of Message\n 9.7.6 Elliptic curve digital signature algorithm (ECDSA)\n 9.7.6.1 Elliptic Curves\n 9.7.6.2 ECDSA\n 9.8 Random Numbers\n 9.8.1 Randomness\n 9.8.2 Random Number Generation\n 9.8.2.1 True Random Number Generation\n 9.8.2.2 Pseudo Random Number Generation\n 9.8.2.3 Cryptographically Secure Pseudo Random Number Generation\nReferences\nList of Acronyms\nIndex

نحوه دریافت کتاب

این کتاب نسخه زبان اصلی است و ترجمه فارسی نیست.بعد از تکمیل فرایند خرید می توانید کتاب را دانلود نمایید. درصورت نیاز به تغییر فرمت کتاب به پشتیبان اطلاع دهید.

ورود به حساب کاربری

نام کاربری کلمه عبور

رمز عبور را فراموش کردی؟ کلیک کن

حساب کاربری نداری؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری آدرس ایمیل شماره موبایل کلمه عبور