جسجتو در بین میلیونها کتاب

دانلود نامحدود

دانلود نامحدود

ساعات پشتیبانی تلفنی

پشتیبانی از ساعت 7 تا 23

ضمانت بازگشت وجه

ضمانت بازگشت وجه

دانلود کتاب Signalverarbeitung in Beispielen: Verständlich erläutert mit Matlab und Simulink

پردازش سیگنال در مثال ها: با استفاده از Matlab و Simulink به وضوح توضیح داده شده است
عنوان فارسی

پردازش سیگنال در مثال ها: با استفاده از Matlab و Simulink به وضوح توضیح داده شده است

عنوان اصلیSignalverarbeitung in Beispielen: Verständlich erläutert mit Matlab und Simulink
ناشرDe Gruyter Oldenbourg
نویسندهJosef Hoffmann; Franz Quint
ISBN 9783110471069, 9783110471045
سال نشر2016
زبانGerman
تعداد صفحات512
فرمت کتابpdf - قابل تبدیل به سایر فرمت ها
حجم فایل20 مگابایت

وضعیت : موجود

قیمت : 31,000 تومان

میانگین امتیاز:
از 11 رای

مشاهد کتاب در آمازون
توضیحات فهرست مطالب اطلاعات قبل از خربد

توضیحاتی در مورد کتاباین کتاب ارائه قابل فهمی از موضوعات اساسی پردازش سیگنال با استفاده از نرم افزار متلب و سیمولینک ارائه می دهد. بحث ابتدا موضوعات را به طور شهودی با استفاده از تصاویر معرفی می کند. یک درمان ریاضی به منظور تقویت استدلال های شهودی دنبال می شود.

\n
    \n
  • ارائه‌های گرافیکی واضحی از سیگنال‌ها و دگرگونی‌ها ارائه می‌دهد
  • \n
  • شبیه‌سازی‌های قابل درک را برای ارتقای خلاقانه ارائه موضوعی و نشان دادن کاربردهای عملی ارائه می‌کند
  • \n
  • نیاز به اثبات درخواستی را دور می‌زند

فهرست مطالب

Inhaltsverzeichnis\n1 Die diskrete Fourier-Transformation in der Signalverarbeitung\n 1.1 Einführung\n 1.2 Die DFT und die Fourier-Reihe\n 1.2.1 Amplituden- und Phasenspektrum\n 1.2.2 MATLAB-Berechnung des Amplituden- und Phasenspektrums des periodischen rechteckigen Signals\n 1.2.3 Leistung eines periodischen Signals\n 1.2.4 Annäherung der Fourier-Reihe mit Hilfe der DFT\n 1.2.5 Die DFT eines Intervalls mit mehreren periodischen Signalen\n 1.2.6 Der Leckeffekt (Leakage-Effect)\n 1.2.7 Simulation der Messung der Auflösung von A/D-Wandlern mit Hilfe der FFT\n 1.2.8 Gleichmäßige Abtastung als Ursache der Mehrdeutigkeit zeitdiskreter Signale\n 1.2.9 Ton-Aliasing Experiment\n 1.2.10 DFT-Untersuchung eines rechteckigen Signals\n 1.3 Die DFT und die Fourier-Transformation kontinuierlicher Signale\n 1.3.1 Das Fourier-Spektrum\n 1.3.2 DFT-Annäherung der Fourier-Transformation zeitkontinuierlicher Signale\n 1.3.3 Parseval-Theorem\n 1.3.4 Einige Beispiele für die Ermittlung der Fourier-Transformation mit Hilfe der DFT\n 1.3.5 Erweiterung eines Signals mit Nullwerten\n 1.3.6 Die Faltung kontinuierlicher Signale und ihre Fourier-Transformation\n 1.4 Die DFT und die Fourier-Transformation zeitdiskreter Signale\n 1.4.1 Darstellung der zeitdiskreten Signale\n 1.4.2 Die DTFT der Abtaswerte abhängig vom Spektrum des kontinuierlichen Signals\n 1.4.3 Die Fourier-Transformation eines abgetasteten Ausschnittes einer Cosinusfunktion\n 1.4.4 Spektrum des Signals am Ausgang eines D/A-Wandlers\n 1.5 Die DFT und die spektrale Leistungsdichte zufälliger Signale\n 1.5.1 Zufallsvariablen\n 1.5.2 Nichtstationäre, stationäre und ergodische Zufallsprozesse\n 1.5.3 Die spektrale Leistungsdichte zufälliger Signale und ihre Annäherung über die DFT\n 1.5.4 Beispiel für die Schätzung der spektralen Leistungsdicht mit Hilfe der DFT\n 1.5.5 Beispiel für die Schätzung der spektralen Leistungsdicht mit Hilfe der DFT über die Autokorrelationsfunktion\n2 Lineare zeitinvariante Systeme\n 2.1 Einführung\n 2.2 Systeme und deren Klassifizierung\n 2.2.1 Systeme ohne und mit „Gedächtnis“\n 2.2.2 Kausale und nicht kausale Systeme\n 2.2.3 Lineare Systeme\n 2.2.4 Zeitinvariante Systeme\n 2.2.5 Stabile Systeme\n 2.3 Zeitkontinuierliche Systeme beschrieben durch Differentialgleichungen\n 2.3.1 Homogene Lösung\n 2.3.2 Stabilität der Systeme beschrieben durch Differentialgleichungen\n 2.3.3 Partikuläre Lösung\n 2.3.4 Lösung der Differentialgleichung der RLC-Reihenschaltung\n 2.3.5 Linearität und alternative Zerlegung der Lösung\n 2.3.6 Die Impulsantwort und das Faltungsintegral für LTI-Systeme\n 2.3.7 Schätzung der Übertragungsfunktion eines mechanischen Systems\n 2.3.8 Einführung in die Laplace-Transformation\n 2.3.9 Laplace-Transformation der gewöhnlichen Differentialgleichungen\n 2.3.10 Eigenschaften der Laplace-Transformation\n 2.3.11 Die Laplace-Transformation und die Fourier-Transformation\n 2.3.12 Berechnung der Übertragungsfunktionen elektrischer Schaltungen\n 2.3.13 Übertragungsfunktionen eines mechanischen Systems\n 2.4 Analoge Filter\n 2.4.1 Einführung\n 2.4.2 Simulation eines Antialiasing-Filters\n 2.4.3 Null- und Polstellen der Filter\n 2.5 Zeitdiskrete zeitinvariante Systeme\n 2.5.1 Differenzengleichung für zeitinvariante zeitdiskrete Systeme\n 2.5.2 Die Faltungssumme\n 2.5.3 Komplexer Frequenzgang aus der Differenzengleichung\n 2.5.4 Homogene Lösung der Differenzengleichung\n 2.5.5 Zustandsmodelle für zeitinvariante zeitdiskrete Systeme\n 2.5.6 Die z-Transformation der Differenzengleichungen\n 2.5.7 Frequenzgang für LTI-Systeme beschrieben durch Differenzengleichungen\n3 Digitale Filter\n 3.1 Einführung in digitale Filter\n 3.2 Entwurf und Analyse der FIR-Filter mit linearen Phasengang\n 3.2.1 Entwurf der FIR-Filter mit linearer Phase über das Fensterverfahren\n 3.2.2 Entwurf der FIR-Filter durch Abtastung des gewünschten Frequenzgangs\n 3.2.3 FIR-Filterentwurf basierend auf iterativen Optimierungstechniken\n 3.3 Der Einfluss der Welligkeit digitaler FIR-Filter\n 3.3.1 Das Vor- und Nachecho wegen der Welligkeit im Durchlassbereich eines FIR-Tiefpassfilters\n 3.4 FIR-Filter mit inversem Sinc-Verhalten\n 3.5 Hilbert-FIR-Filter\n 3.5.1 Simulation einer Übertragung mit SSB-Modulation\n 3.5.2 Hilbert-Filter in der Energietechnik\n 3.6 Entwurf und Analyse der IIR-Filter\n 3.6.1 Einführung\n 3.6.2 Klassischer Entwurf der IIR-Filter\n 3.6.3 IIR-Filterentwurf direkt im Frequenzbereich\n 3.7 Strukturen digitaler Filter\n 3.7.1 Die direkte Form der FIR-Filter\n 3.7.2 Strukturen für FIR-Filter mit linearer Phase\n 3.7.3 Strukturen für IIR-Filter\n 3.8 IIR Allpass-Filter\n 3.8.1 Kompensation der nichtlinearen Phase eines IIR-Filters mit Hilfe eines Allpass-Filters\n 3.8.2 Zerlegung eines IIR-Filters in zwei Allpass-Filter\n 3.9 Lattice- oder Gitter-Strukturen\n 3.9.1 Gitter-Struktur für ein MA-System\n 3.9.2 Gitter-Struktur für ein FIR-Prädiktionsfilter\n 3.9.3 Gitter-Struktur für IIR-Filter\n 3.10 Nullphase-Filter\n 3.11 Das Savitzky-Golay-Glättungsfilter\n 3.11.1 Glättung eines Spektrums mit dem Savitzky-Golay Filter\n 3.12 Cosinus-Roll-off-Filter\n 3.12.1 Das Root-Raised-Cosine-Filter\n 3.13 Zusammenfassung und Ausblick\n4 Multiraten-Signalverarbeitung\n 4.1 Einführung\n 4.2 Dezimation mit einem ganzzahligen Faktor\n 4.2.1 Untersuchung des Abwärtstasters für die Dezimierung\n 4.3 Interpolation mit einem ganzzahligen Faktor\n 4.3.1 Simulation einer Interpolation\n 4.4 Dezimation und Interpolation in mehreren Stufen\n 4.4.1 Simulation einer Interpolation in zwei Stufen\n 4.4.2 Änderung der Abtastrate mit einem rationalen Faktor\n 4.4.3 Filterung von Bandpasssignalen mit sehr kleiner Bandbreite\n 4.5 Dezimierung und Interpolierung mit Polyphasenfiltern\n 4.5.1 Dezimierung mit Polyphasenfiltern\n 4.5.2 Interpolierung mit Polyphasenfilter\n 4.6 Off-Line Interpolierung mit Hilfe der FFT\n 4.7 Interpolierung mit Lagrange-Filter intfilt\n 4.8 Fractional Delay Filter\n 4.8.1 Definition der Fractional Delay Filter\n 4.8.2 Entwurf von Fractional-Delay-Filter über mathematische Interpolation\n 4.8.3 Verzögerung mit einem Farrow-Filter\n 4.8.4 Abtastfrequenzänderung mit einem Farrow-Filter\n 4.9 Entwurf der Interpolated-FIR Filter\n 4.10 Dezimierung und Interpolierung mit IFIR-Filtern\n5 Hinweise zu MATLAB und Simulink\n 5.1 Der Umgang mit den MATLAB-Objekten\n 5.2 Hinweise zu Simulink\n 5.2.1 Die neuen Möglichkeiten des Scope-Blocks\n 5.2.2 Der Spectrum Analyser-Block\n 5.3 Sample- und Frame-Daten\nLiteraturverzeichnis\nIndex

نحوه دریافت کتاب

این کتاب نسخه زبان اصلی است و ترجمه فارسی نیست.بعد از تکمیل فرایند خرید می توانید کتاب را دانلود نمایید. درصورت نیاز به تغییر فرمت کتاب به پشتیبان اطلاع دهید.

ورود به حساب کاربری

نام کاربری کلمه عبور

رمز عبور را فراموش کردی؟ کلیک کن

حساب کاربری نداری؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری آدرس ایمیل شماره موبایل کلمه عبور