جسجتو در بین میلیونها کتاب

دانلود نامحدود

دانلود نامحدود

ساعات پشتیبانی تلفنی

پشتیبانی از ساعت 7 تا 23

ضمانت بازگشت وجه

ضمانت بازگشت وجه

دانلود کتاب The Dynamics of Nominal Classification: Productive and Lexicalised Uses of Gender Agreement in Mawng

پویایی طبقه بندی اسمی: کاربردهای تولیدی و واژگانی توافق جنسیتی در Mawng
عنوان فارسی

پویایی طبقه بندی اسمی: کاربردهای تولیدی و واژگانی توافق جنسیتی در Mawng

عنوان اصلیThe Dynamics of Nominal Classification: Productive and Lexicalised Uses of Gender Agreement in Mawng
ناشرDe Gruyter Mouton
نویسندهRuth Singer
ISBN 9781614513698, 9781614514244
سال نشر2016
زبانEnglish
تعداد صفحات286
فرمت کتابpdf - قابل تبدیل به سایر فرمت ها
حجم فایل2 مگابایت

وضعیت : موجود

قیمت : 55,000 تومان

میانگین امتیاز:
از 12 رای

مشاهد کتاب در آمازون
توضیحات فهرست مطالب اطلاعات قبل از خربد

توضیحاتی در مورد کتاباستفاده از جنسیت دستوری در زبان استرالیایی Mawng ایده‌های غالب در مورد عملکرد سیستم‌های طبقه‌بندی اسمی را زیر سوال می‌برد. نظام جنسیتی ماونگ مبنای معنایی قوی دارد و نقش مهمی در ساخت معنا در گفتمان دارد. توافق جنسیتی در افعال اغلب واژگانی می شود و اصطلاحاتی به نام افعال توافقی واژگانی ایجاد می کند که از نظر ساختاری شبیه اصطلاحات اسم-فعل هستند. این کتاب برای هر کسی که علاقه مند به طبقه بندی اسمی یا رویکردهای میان زبانی به اصطلاحات است، جالب خواهد بود.

فهرست مطالب

Table of contents\nAcknowledgements\nList of figures\nList of tables\nAbbreviations and glossing conventions\n1. Introduction\n 1.1 Preamble\n 1.2 Lexicalised agreement verbs: a new typological category\n 1.3 Main themes of the book\n 1.4 An introduction to the Mawng language\n 1.5 Mawng data used in this book\n 1.6 Overview of the book\n2. Theoretical issues\n 2.1 Introduction\n 2.2 Idioms as constructions\n 2.2.1 Idioms, idiomaticity and formulaicity: a note on terminology\n 2.2.2 Idioms from a construction grammar perspective\n 2.3 Nominal Classification\n 2.4 Selectional restrictions\n 2.4.1 The birth of selectional restrictions with generative syntax\n 2.4.2 Selectional restrictions as presuppositions\n3. Grammatical sketch\n 3.1 The verb\n 3.1.1 Pronominal prefixes\n 3.1.2 Complex verbs\n 3.2 Nominals\n 3.2.1 Inflecting nominals\n 3.2.2 Demonstratives\n 3.2.3 Pronouns\n 3.2.4 Other parts of speech\n 3.3 Noun phrases\n 3.4 Grammatical relations\n 3.4.1 Primary evidence for argument structure: verbal crossreferencing\n 3.4.2 Secondary evidence for argument structure 1: use of cardinal pronouns\n 3.4.3 Secondary evidence for argument structure 2: control\n 3.5 Complex sentences\n 3.6 The discourse status of verbal pronominal prefixes\n4. Gender\n 4.1 Introduction\n 4.2 The place of Mawng gender within typologies of nominal classification\n 4.3 Mawng gender: a static sketch\n 4.3.1 Gender agreement morphology\n 4.3.2 Gender semantics\n 4.3.3 Kinds of word-gender associations\n 4.4 Departures from typical noun-gender associations in Mawng discourse\n 4.4.1 Variation in the classification of entities depending on their human purpose\n 4.4.2 Transformation of Dreamtime beings to landscape features in myth\n 4.5 The importance of semantic domains in gender agreement: the use of Land gender to refer to speech and thought\n 4.6 The discourse functions of semantically-based gender systems\n 4.7 Similarities between the function of gender in Mawng and free classifiers in other Australian languages\n 4.7.1 A brief overview of classifiers in Australian languages\n 4.7.2 Cross-classification by classifiers and genders\n 4.8 Conclusion: towards a usage-based typology of classification systems\n5. Restricted argument verbs: verbs with very narrow selectional restrictions\n 5.1 Introduction\n 5.2 Selectional restrictions and their conventionalisation: a further look at -la ‘consume’\n 5.3 Very narrow selectional restrictions: the verb -waraw ‘light (fire)’\n 5.4 Restricted arguments and predicate-argument relations: -wukpa ‘(wind) blow’\n 5.5 Further evidence that gender mediates selectional restrictions: the case of -atpi ‘understand’\n 5.6 The boundary between restricted argument verbs and normal selectional restriction processes\n 5.7 The development of restricted argument verbs into verbs with lexicalised agreement\n 5.8 Conclusion\n6. Lexicalised agreement\n 6.1 Introduction\n 6.2 How to identify a lexicalised agreement verb\n 6.3 How does verbal agreement become lexicalised?\n 6.3.1 From transitive verb to an activity verb\n 6.3.2 From noun-verb idiom to an activity verb\n 6.4 Analysing the argument structure of lexicalised agreement verbs\n 6.5 Verbs with lexicalised object agreement\n 6.5.1 Motion and posture predicates\n 6.5.2 Hunting predicates\n 6.5.3 Communication predicates\n 6.5.4 Complement-taking predicates with lexicalised object agreement\n 6.6 Verbs with lexicalised transitive subject agreement\n 6.6.1 Experiencer object predicates\n 6.6.2 Other predicates with lexicalised transitive subject agreement\n 6.7 All agreement lexicalised: atmospheric condition predicates\n 6.8 Verbs with lexicalised intransitive subject agreement\n 6.8.1 Two intransitive verbs with lexicalised agreement used for remembering\n 6.8.2 Lexicalised intransitive subject agreement without dummy arguments\n 6.9 Conclusion\n7. A typological perspective on Mawng verbs with non-canonical agreement\n 7.1 Introduction\n 7.2 Lexicalised agreement around the world\n 7.2.1 Languages of Northern Australia\n 7.2.2 Languages elsewhere in the world\n 7.2.3 Lexicalised agreement as an old feature of Iwaidjan languages: absolutive pseudo-arguments in Iwaidja\n 7.2.4 Experiencer objects in other languages\n 7.3 Classifier noun-incorporation and the use of verbal gender agreement in Mawng: some parallels\n 7.3.1 Parallels between noun-incorporation and restricted argument verbs\n 7.3.2 The development of lexicalised agreement from old nounincorporations\n 7.4 Towards a typology of verb-argument idioms\n 7.4.1 The consequences of the differences in form of verb-argument idioms\n 7.4.2 Differences in the degrees of formulaicity and expressivity across the three types of verb-argument idioms\n 7.4.3 The prevalence of lexicalised agreement cross-linguistically: a survey\n 7.4.4 Tracing the absolutive tendency among verb-argument idioms\n 7.5 Conclusion\n8. Conclusions: towards a more dynamic understanding of nominal classification and its lexicalisation\n 8.1 Introduction: the value of studies of nominal classification systems in use\n 8.2 Questions discussed in this book\n 8.2.1 What are nominal classification systems good for anyhow?\n 8.2.2 What do selectional restrictions have to do with nominal classification?\n 8.2.3 What is lexicalised agreement and what can it tell us about language that we do not already know?\n 8.3 Questions for future work\n 8.3.1 Does the presence of a semantically-based nominal classification system affect the structure of the lexicon?\n 8.3.2 Bringing formulaic language into linguistic typology, language description and language documentation\n 8.4 Concluding remarks\nBibliography\nAppendix 1: Pronominal prefixes\nAppendix 2: Wurakak ‘Crow’ text\nAppendix 3: Full typological sample\nAppendix 4: Email for language experts\nAppendix 5: List of all non-canonical verbs\nAppendix 6: Sources of Mawng material\nAuthor index\nSubject index\nLanguage index

نحوه دریافت کتاب

این کتاب نسخه زبان اصلی است و ترجمه فارسی نیست.بعد از تکمیل فرایند خرید می توانید کتاب را دانلود نمایید. درصورت نیاز به تغییر فرمت کتاب به پشتیبان اطلاع دهید.

ورود به حساب کاربری

نام کاربری کلمه عبور

رمز عبور را فراموش کردی؟ کلیک کن

حساب کاربری نداری؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری آدرس ایمیل شماره موبایل کلمه عبور